**** Bread Crumbs ****

Почетна страна | Latinica | Контакт

Сертификационо тело МУП-а Републике Србије

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО МУП РС                                                     

 

 

Сертификационо тело (MUPCA) представља највишу тачку поверења у читавом ПКИ систему. Основни задатак MUPCA је да процедуром дигиталног потписа на бази асиметричног криптографског алгоритма и свог приватног кључа, који мора бити најстроже чувана тајна, гарантује везу између јавног кључа и идентитета одређеног субјекта за потребе заштићене електронске размене података. Сваки субјекат има могућност да верификује дигитални потпис MUPCA, на бази јавног кључа асиметричног криптографског алгоритма MUPCA, који је познат и доступан свим корисницима.

 

MUPCA је хијерархијског типа.

MUPCARoot има на првом нивоу хијерархије три Intermediate CA тела:

 

  • MUPCA Gradjani.
  • MUPCA Sluzbenici,
  • MUPCA Resursi,

 

СЕРТИФИКАЦИОНO ТЕЛО МУП РС ЗА ГРАЂАНЕ

 

MUPCA издаје квалификоване електронске сертификате за грађане тако што формира електронски потпис сертификата на основу свог приватног кључа и асиметричног криптографског алгоритма.

 

У тако формираном електронском сертификату, MUPCA се идентификује као издавач квалификованог електронског сертификата у складу са Законом о електронском потпису и одговарајућим подзаконским актима.

 

MUPCA издаје квалификоване електронске сертификате грађанима у складу са документима ETСI EСI TС 101 862 „Qualified Certificate Profile”, RFC 3739 „Internet X.509 Public Key Infraсtructure: Qualified Certificates Profile“, RFC 5280 „Internet X.509 Public Key Infraсtructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile” и ETСI TС 102 280 „X.509 V.3 Certificate Profile for Certificates Issued to Natural Persons" и са обавезним садржајем дефинисаним у члану 17. Закона о електронском потпису.

 

MUPCA је одговорно за пружање комплетних услуга сертификације, које укључују следеће сервисе, и то:

  • Регистрацију корисника,
  • Формирање првог асиметричног пара кључева за кориснике и придруженог квалификованог сертификата за потребе аутентикације/шифровања,
  • Формирање другог асиметричног пара кључева за кориснике и придруженог квалификованог електронског сертификата за потребе креирања квалификованог елеткронског потписа. Овај пар кључева се генерише у оквиру самог средства за генерисање квалификованог електронског потписа,
  • Дистрибуцију приватног кључа и квалификованих електронских сертификата корисницима на начин прописан Законом,
  • Управљање процедуром опозива квалификованих електронских сертификата и
  • Обезбеђивање статуса опозваности квалификованих електронских сертификата.