**** Bread Crumbs ****

Početna strana | Ћирилица | Kontakt

Sertifikacionо telo MUP-a Republike Srbije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA

 

 

Gde mogu podneti zahtev za kvalifikovani sertifikat?

Zahtev za izdavanje kvalifikovanih sertifikata možete podneti u svakoj policijskoj stanici na šalteru koji radi izdavanje ličnih karti.

 

Koliko košta kvalifikovani sertifikat?

Usluga izdavanja kvlifikovanih sertifikata je besplatna.

 

Šta je potrebno za dobijanje sertifikata?

Da biste dobili kvalifikovani sertifikat neophodno je da imate ličnu kartu sa čipom, lozinku(PIN) za ličnu kartu, da podnesete Zahtev za izdavanje sertifikata i potpišete Ugovor o izdavanju sertifikata u policijskoj stanici u prisustvu policijskog službenika, koji radi na izdavanju kvalifikovanih sertifikata.

 

Da li moram da izvadim novu ličnu kartu u slučaju da sam izgubio kovertu sa lozinkom, a hteo bih sertifikat?

Gubitak lozinke nije razlog za zamenu lične karte. Da biste dobili sertifikat za elektronski potpis, a nemate (izgubili ste) lozinku za ličnu kartu, potrebno je da prilikom podnošenja Zahteva za sertifikatom tražite deblokadu lozinke lične karte.

 

Šta da radim ako mi je lična karta blokirana?

U slučaju da ste tri puta uneli pogrešnu lozinku lična karta se blokira. Potrebno je da u policijskoj stanici zahtevate deblokadu lozinke lične karte.

 

Šta da radim kada istekne važnost sertifikata??

Kada istekne važnost sertifikata potrebno je ličnu kartu odneti u policijsku stanicu radi obnavljanja sertifikata.

 

Imam važeći sertifikat za elektronski potpis, ali ne mogu da potpisujem, jer je istekla važnost sertifikata za autentikaciju, šta da radim?

Potrebno je da ličnu kartu odnesete u policijsku stanicu radi obnavljanja sertifikata.

 

Kako mogu da vidim svoje sertifikate sa lične karte?

Sertifikate sa lične karte možete iščitati pomoću aplikacije "Čelik+", tab "Prikaz sertifikata".

 

Šta da radim, kad probam da iščitam sertifikat za elektronski potpis aplikacija Čelik+ mi izbacuje poruku „Lična karta ne sadrži sertifikat za elektronski potpis"?

Potrebno je da ličnu kartu odnesete u policijsku stanicu radi izdavanja sertifikata za elektronski potpis.

 

Kako mogu da promenim lozinku/pin lične karte sa čipom?

Lozinku/pin lične karte sa čipom možete promeniti pomoću aplikacije "Čelik+". Odaberite iz menija aplikacije "Čelik+" opciju "Lična karta/Promeni lozinku". Prilikom unosa nove lozinke vodite računa o velikim i malim slovima, ukoliko ih Vaša nova lozinka sadrži. Ako Vam je lična karta blokirana nećete moći da promenite lozinku.

 

Zašto mi aplikacija "Čelik+" prilikom čitanja lične karte ispisuje poruku "Digitalni potpis kartice nije Verifikovan" ?

Potrebno je da instalirate poslednju verziju aplikacije "Челик+". Trenutno aktuelna verzija aplikacije je 1.2.4.0 .

 

Zašto ne mogu da potpišem dokument kad mi aplikacija "Čelik+" prilikom čitanja lične karte ispisuje poruku "Digitalni potpis kartice je verifikovan" ?

Proverite da li imate sertifikat za elektronski potpis u tabu Prikaz sertifikata/Sertifikat za elektronski potpis. Poruka "Digitalni potpis je verifikovan" se ne odnosi na Vaš elektronski potpis, već na potpis blokova podataka u čipu lične karte. Na taj način se potvrđuje integritet podataka sa čipa.

 

Da li je moja lična karta neispravna jer kad ubacim ličnu kartu u čitač kartica ništa se ne dešava?

Proverite da li ste instalirali odgovarajući drajver za čitač kartica, da li ste pravilno instalirali odgovarajući Middleware za ličnu kartu.

 

Koji middleware je potrebno instalirati za ličnu kartu izdatu pre 18.08.2014. godine?

Za lične karte izdate pre 18.08.2014. godine treba instalirati RSIDCardMW.

 

Koji middleware je potrebno instalirati za ličnu kartu izdatu posle 18.08.2014. godine?

Za lične karte izdate posle 18.08.2014. godine treba instalirati TrustEdgeCardMW.

 

Kako da registrujem ličnu kartu izdatu pre 18.08.2014. godine?

Lične karte izdate pre 18.08.2014. godine ne treba registrovati.

 

Zašto mi Token manager ne prepoznaje ličnu kartu izdatu pre 18.08.2014. godine, u Tabu Certificates se ne vide sertifikati?

Sasvim je regularno da Token manager ne prepoznaje lične karte izdate pre 18.08.2014. godine, jer je on namenjen samo za lične karte izdate posle navedenog datuma.

 

Ne mogu da registrujem ličnu kartu sa čipom, koja je izdata posle 18.08.2014. godine. Fajl za automatsku registraciju javlja da je uspešno završena registracija a u tabu "Objects" aplikacije "Token Manager" piše "uknown card", šta da radim?

Potrebno je da pokrenete dvoklikom aplikaciju "Token Manager" čija se ikonica nalazi u donjem desnom uglu ekrena pored sata. Nakon toga otvoriće se prozor aplikacije u komе je potrebno odabrati tab "Objects". Desnim klikom na polje "uknown card" otvoriće se prozor u kome je potrebno odabrati opciju "Register Card". U novom prozoru u polju "Card Type Name" uneti sledeće "#Republic of Serbia ID card", zatim kliknuti na dugme "Register".

 

Prilikom ručne registracije lične karte dobija se poruka "Handle is invalid", šta da uradim?

Ova greška se javlja na nekim 64-bitnim operativnim sistemima. Potrebno je ponovo pokrenuti aplikaciju Token Manager ali kao administrator, a zatim izvršiti ručnu registraciju.

 

Prilikom ručne registracije lične karte dobijam poruku "Can not create file, that filename already exist", šta da radim?

Umesto "#Republic of Serbia ID card" u poljе "Card Type Name" unesite "LK 1.5" i završite registraciju.

 

Sertifikati sa moje lične karte se ne vide u Personal, već u Other people, šta da radim?

Potrebno je da se obrišu iz Other people na sledeći način: Start-Run-CERTMGR.MSC, posle otvaranja konzole označe se sertifikati u delu Other people i obrišu. Nakon toga kada se lična karta ubaci u čitač smart kartica sertifikati će se naći u Personal i tada su spremni za korišćenje. Sertifikate nemojte instalirati iz aplikacije Čelik+, jer tada sertifikati odlaze u Other people.

p> 

Kako prepoznati sertifikat za elektronski potpis?

Otvorite sertifikat pa u tabu "Details" proverite atribut "Key Usage", ako je "Digital signature, Non-repudiation" znači da se radi o sertifikatu za elektronski potpis.

 

Imam instaliran drajver za čitač smart kartica, ali kad ubacim ličnu kartu u čitač smart kartica dobijam poruku “Please insert smart card” , šta da radim?

Obrišite sve sertifikate iz Peronal (Control Panel, Internet Options, Content, Certificates, Personal).

 

Imam Windows 10 i instaliran RSIDCardMW, ali mi se sertifikati ne vide u Personal, šta da radim?

Deinstalirajte RSIDCardMW, a zatim ga instalirajte sa uključenom opcijom za kompatibilnost (Properties na instalaciju programa, Compatibility, Run this program in compatibility mode for; Previous version of Windows). Nakon restarta računara i ubacivanja lične karte u čitač smart kartica sertifikati će se naći u Personal.