**** Bread Crumbs ****

Početna strana | Ћирилица | Kontakt

Sertifikaciono telo MUP-a Republike Srbije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

SERTIFIKACIONO TELO MUP RS

 

 

MUPCA predstavlja najvišu tačku poverenja u čitavom PKI sistemu. Osnovni zadatak MUPCA je da procedurom digitalnog potpisa na bazi asimetričnog kriptografskog algoritma i svog privatnog ključa, koji mora biti najstrože čuvana tajna, garantuje vezu između javnog ključa i identiteta određenog subjekta za potrebe zaštićene elektronske razmene podataka. Svaki subjekat ima mogućnost da verifikuje digitalni potpis MUPCA, na bazi javnog ključa asimetričnog kriptografskog algoritma MUPCA, koji je poznat i dostupan svim korisnicima.

 

MUPCA je hijerarhijskog tipa.

 

MUPCARoot ima na prvom nivou hijerarhije tri Intermediate CA tela:

  • MUPCA Gradjani.
  • MUPCA Sluzbenici,
  • MUPCA Resursi,

 

SERTIFIKACIONO TELO MUP RS ZA GRAĐANE

 

MUPCA izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate za građane tako što formira elektronski potpis sertifikata na osnovu svog privatnog ključa i asimetričnog kriptografskog algoritma.

 

U tako formiranom elektronskom sertifikatu, MUPCA se identifikuje kao izdavač kvalifikovanog elektronskog sertifikata u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i odgovarajućim podzakonskim aktima.

 

MUPCA izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate građanima u skladu sa dokumentima ETSI ESI TS 101 862 „Qualified Certificate Profile”, RFC 3739 „Internet X.509 Public Key Infrastructure: Qualified Certificates Profile“, RFC 5280 „Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile” i ETSI TS 102 280 „X.509 V.3 Certificate Profile for Certificates Issued to Natural Persons" i sa obaveznim sadržajem definisanim u članu 17. Zakona o elektronskom potpisu.

 

MUPCA je odgovorno za pružanje kompletnih usluga sertifikacije, koje uključuju sledeće servise, i to:

 

  • Registraciju korisnika,
  • Formiranje prvog asimetričnog para ključeva za korisnike i pridruženog kvalifikovanog sertifikata za potrebe autentikacije/šifrovanja,
  • Formiranje drugog asimetričnog para ključeva za korisnike i pridruženog kvalifikovanog elektronskog sertifikata za potrebe kreiranja kvalifikovanog eletkronskog potpisa. Ovaj par ključeva se generiše u okviru samog sredstva za generisanje kvalifikovanog elektronskog potpisa,
  • Distribuciju privatnog ključa i kvalifikovanih elektronskih sertifikata korisnicima na način propisan Zakonom,
  • Upravljanje procedurom opoziva kvalifikovanih elektronskih sertifikata i
  • Obezbeđivanje statusa opozvanosti kvalifikovanih elektronskih sertifikata.