**** Bread Crumbs ****

Početna strana | Ћирилица | Kontakt

Sertifikacionо telo MUP-a Republike Srbije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

DIGITALNI POTPIS

 

 

Digitalni potpis (eng. Digital Signature) je skup podataka u elektronskom obliku koji su dodati ili logički pridruženi elektronskim porukama ili dokumentima i služe kao metod za identifikaciju potpisnika. Svrha digitalnog potpisa je da potvrdi autentičnost sadržaja poruke (dokaz da poruka nije promenjena na putu od pošiljaoca do primaoca), kao i da obezbedi garantovanje identiteta pošiljaoca poruke.

 

Osnovu digitalnog potpisa čini sadržaj same poruke. Pošiljalac primenom kriptografskih algoritama prvo od svoje poruke koja je proizvoljne dužine stvara zapis fiksne dužine (pr. 512 ili 1024 bita) koji u potpunosti oslikava sadržaj poruke. To znači da svaka promena u sadržaju poruke dovodi do promene potpisa. Dakle, pošiljalac kreira digitalni potpis na osnovu poruke koju želi da pošalje. Šifruje ga svojim tajnim ključem i šalje zajedno sa porukom. Primalac po prijemu poruke dešifruje potpis pošiljaoca njegovim javnim ključem. Zatim kreira potpis na osnovu poruke koju je primio i upoređuje ga sa primljenim potpisom. Ako su potpisi identični, može biti siguran da je poruku zaista poslao pravi pošiljaoc (jer je njegovim javnim ključem uspešno dešifrovao potpis) i da je ona stigla nepromenjena (jer je utvrđeno da su potpisi identični).

 

Digitalni potpis je elektronska zamena rukom pisanog potpisa, a ne digitalna slika svojeručnog potpisa. Digitalni potis omogućava identifikaciju učesnika u komunikaciji i integritet podataka. Za proveru identiteta i integriteta koristi se javni ključ sadržan u digitalnom sertifikatu.