**** Bread Crumbs ****

Почетна страна | Latinica | Контакт

Сертификационо тело МУП-а Републике Србије

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

ДИГИТАЛНИ ПОТПИС

 

 

Дигитални потпис (енг. Digital Signature) је скуп података у електронском облику који су додати или логички придружени електронским порукама или документима и служе као метод за идентификацију потписника. Сврха дигиталног потписа је да потврди аутентичност садржаја поруке (доказ да порука није промењена на путу од пошиљаоца до примаоца), као и да обезбеди гарантовање идентитета пошиљаоца поруке.

 

Основу дигиталног потписа чини садржај саме поруке. Пошиљалац применом криптографских алгоритама прво од своје поруке која је произвољне дужине ствара запис фиксне дужине (пр. 512 или 1024 бита) који у потпуности осликава садржај поруке. То значи да свака промена у садржају поруке доводи до промене потписа. Дакле, пошиљалац креира дигитални потпис на основу поруке коју жели да пошаље. Шифрује га својим тајним кључем и шаље заједно са поруком. Прималац по пријему поруке дешифрује потпис пошиљаоца његовим јавним кључем. Затим креира потпис на основу поруке коју је примио и упоређује га са примљеним потписом. Ако су потписи идентични, може бити сигуран да је поруку заиста послао прави пошиљаоц (јер је његовим јавним кључем успешно дешифровао потпис) и да је она стигла непромењена (јер је утврђено да су потписи идентични).

 

Дигитални потпис је електронска замена руком писаног потписа, а не дигитална слика својеручног потписа. Дигитални потпис омогућава идентификацију учесника у комуникацији и интегритет података. За проверу идентитета и интегритета користи се јавни кључ садржан у дигиталном сертификату.