**** Bread Crumbs ****

Почетна страна | Latinica | Контакт

Сертификационо тело МУП-а Републике Србије

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТ                                                                               

 

 

Дигитални сертификат је електронски документ који издаје сертификационо тело. Дигитални сертификат може да се схвати као дигитална лична карта, јер садржи податке о кориснику сертификата и податке о издаваоцу сертификата. То је уверење којим се потврђује веза између података за верификацију електронског потписа и идентитета потписника, који је издат од стране акредитованог сертификационог тела.

 

У процесу израде личне карте са чипом, поред података о имаоцу личне карте, у чип личне карте уписује се сертификат за аутентикацију. Рок важности сертификата за аутентикацију је 5 година. Сертификат за аутентикацију се користи за приступ различитим порталима и електронским сервисима.

 

На захтев имаоца личне карте са чипом, а након потписивања Уговора у чип се уписује квалификовани сертификат за електронски потпис. Рок важења квалификованог сертификата за електронски потпис је 5 година. Квалификовани сертификат за електронски потпис се користи за дигитално потписивање електронских докумената.

 

Основна разлика између сертификатa за аутентикацију и сертификата за електронски потпис је њихова намена, што је дефинисано у детаљима сертификата и атрибуту Key Usage .

 

Сертификат за аутентикацијуСертификат за електронски потпис
Сертификат за аутентикацију Сертификат за електронски потпис

 

Key Usage је код сертификата за аутентикацију Digital Signature, Key Encipherment; а код сертификата за електронски потпис Digital Signature, Non-Repudiation.

 

У оквиру дигиталног сертификата који се изда кориснику налази се поред осталог и корисников јавни криптографски кључ (Public Key), који је пар његовом тајном криптографском кључу (Private Key). Сертификационo тeлo гарантује тачност података у сертификату тј. гарантује да јавни кључ који се налази у сертификату припада кориснику чији су подаци наведени у том истом сертификату. Због тога, остали корисници на Интернету уколико имају поверење у сертификационо тело, могу да буду сигурни да одређени јавни кључ заиста припада кориснику који је власник припадајућег тајног кључа.

 

Дигитални сертификат је електронски документ који је јавно доступан на Интернету. Због тога што се у оквиру сертификата налазе јавни кључеви корисника сертификата, дистрибуцијом сертификата се дистрибуирају и јавни кључеви. Из тог разлога, омогућена је поуздана размена јавних кључева посредством Интернета између корисника који се никада нису срели, уз могућност верификовања идентитета корисника. Дигитални сертификат је немогуће фалсификовати јер је потписан тајним криптографским кључем (Private Key) сертификационог тела. За верификовање ваљаности дигиталног сертификата користи се јавни кључ тј. сертификат сертификационог тела.

 

Дужина криптографских кључева код личних карти са чипом, са датумом издавања до 18.08.2014. године је 1024 бита. Личне карте са чипом, са датумом издавања након 18.08.2014. године имају криптографске кључеве дужине 2048 бита.

 

Дужина кључа 1024 битаДужина кључа 2048 бита
Дужина кључа 1024 бита Дужина кључа 2048 бита