**** Bread Crumbs ****

Početna strana | Ћирилица | Kontakt

Sertifikacionо telo MUP-a Republike Srbije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

DOKUMENTACIJA

 

 

OPŠTA PRAVILA PRUŽANjA USLUGA SERTIFIKACIJE SERTIFIKACIONOG TELA MUP RS

RB Naziv dokumenta Verzija Word Veličina PDF Veličina
1. Sistem identifikacionih dokumenata za gradane Republike Srbije;
Politika sertifikacije;
CP – Certificate Policy;
Kvalifikovani elektronski sertifikati
1.1 Politika sertifikacije sertifikacionog tela MUP RS 485 KB Politika sertifikacije sertifikacionog tela MUP RS 386 KB
2. Sistem identifikacionih dokumenata za gradane Republike Srbije;
Prakticna pravila rada Sertifikacionog tela;
CPS – Certificate Practice Statement;
Kvalifikovani elektronski sertifikati
1.1 Prakticna pravila rada sertifikacionog tela MUP RS 884 KB Prakticna pravila rada sertifikacionog tela MUP RS 556 KB
3. Sistem identifikacionih dokumenata za gradane Republike Srbije;
Politika sertifikacije, v2;
CP – Certificate Policy, v2;
Kvalifikovani elektronski sertifikati
2.1 Politika sertifikacije sertifikacionog tela MUP RS 468 KB Politika sertifikacije sertifikacionog tela MUP RS 390 KB
4. Sistem identifikacionih dokumenata za gradane Republike Srbije;
Prakticna pravila rada Sertifikacionog tela, v2;
CPS – Certificate Practice Statement, v2;
Kvalifikovani elektronski sertifikati
2.1 Prakticna pravila rada sertifikacionog tela MUP RS 900 KB Prakticna pravila rada sertifikacionog tela MUP RS 564 KB

 

 

KORISNIČKA UPUTSTVA SERTIFIKACIONOG TELA MUP RS

RB Naziv dokumenta Word Veličina PDF Veličina
1. Opšte uputstvo za elektronsko potpisivanje Opšte uputstvo za elektronsko potpisivanje 73 KB Opšte uputstvo za elektronsko potpisivanje 123 KB
2. Uputstvo za potpisivanje dokumenata u Adobe Reader XI Uputstvo za potpisivanje dokumenata u Adobe Reader XI 296KB Uputstvo za potpisivanje dokumenata u Adobe Reader XI 353KB
3. Uputstvo za elektronsko potpisivanje Office 2003 dokumenata Uputstvo za elektronsko potpisivanje Office 2003 dokumenata 166 KB Uputstvo za elektronsko potpisivanje Office 2003 dokumenata 170 KB
4. Uputstvo za elektronsko potpisivanje Office 2007 dokumenata Uputstvo za elektronsko potpisivanje Office 2007 dokumenata 281 KB Uputstvo za elektronsko potpisivanje Office 2007 dokumenata 276 KB
5. Uputstvo za elektronsko potpisivanje Office 2010 dokumenata Uputstvo za elektronsko potpisivanje Office 2010 dokumenata 330 KB Uputstvo za elektronsko potpisivanje Office 2010 dokumenata 576 KB
6. Uputstvo za elektronsko potpisivanje u Outlook Express-u Uputstvo za elektronsko potpisivanje u Outlook Express-u 148 KB Uputstvo za elektronsko potpisivanje u Outlook Express-u 163 KB
7. Uputstvo za elektronsko potpisivanje u Outlook 2010 Uputstvo za elektronsko potpisivanje u Outlook 2010 623 KB Uputstvo za elektronsko potpisivanje u Outlook 2010 704 KB
8. Middleware-Password changer, uputstvo za instalaciju Middleware-Password changer, uputstvo za instalaciju 100 KB Middleware-Password changer, uputstvo za instalaciju 90 KB
9. Microsoft CSP mini driver, uputstvo za instalaciju Microsoft CSP mini driver, uputstvo za instalaciju 98 KB Microsoft CSP mini driver, uputstvo za instalaciju 97 KB
10. Password changer, uputstvo za promenu lozinke na ličnoj karti Password changer, uputstvo za promenu lozinke na ličnoj karti 100 KB Password changer, uputstvo za promenu lozinke na ličnoj karti 134 KB
11. MUPCARoot, MUPCAGrađani, uputstvo za preuzimanje i instaliranje sertifikata na Windows XP MUPCARoot,  MUPCAGrađani, uputstvo za preuzimanje i instaliranje sertifikata na Windows XP 417 KB MUPCARoot,  MUPCAGrađani, uputstvo za preuzimanje i instaliranje sertifikata na Windows XP 280 KB
12. MUPCARoot, MUPCAGrađani, uputstvo za instaliranje sertifikata na Windows7 i WinVista. MUPCARoot,  MUPCAGrađani, uputstvo za instaliranje sertifikata na Windows7 i WinVista. 1 464 KB MUPCARoot,  MUPCAGrađani, uputstvo za instaliranje sertifikata na Windows7 i WinVista. 1 482 KB
13. MUPCARoot3 i MUPCAResursi3 sertifikati, uputstvo za preuzimanje i instaliranje sertifikata MUPCARoot3 i MUPCAResursi3 sertifikati 1 543 KB MUPCARoot3 i MUPCAResursi3 sertifikati 1 576 KB
14. ČELIK API+, tehnička specifikacija Tehnička specifikacija za Čelik api 258 KB Tehnička specifikacija za Čelik api 270 KB
15. ČELIK+, uputstvo za instalaciju Uputstvo za instalaciju aplikacije Celik+ 519 KB Uputstvo za instalaciju aplikacije Celik+ 546 KB
16. Uputstvo za promenu lozinke/pina lične karte sa čipom kroz Windows OS Uputstvo za promenu lozinke/pina lične karte sa čipom kroz Windows OS 1.312 KB Uputstvo za promenu lozinke/pina lične karte sa čipom kroz Windows OS 290 KB
17. Uputstvo za instalaciju i korišćenje TrustEdgeID v. 2.2.4 _ N O V O Uputstvo za instalaciju i korišćenje TrustEdgeID< 668 KB Uputstvo za instalaciju i korišćenej TrustEdgeID< 800 KB

 

ZAKONI I PODZAKONSKA AKTA

RB Naziv dokumenta Word Veličina PDF Veličina
1. Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 94/2017 od 19.10.2017. godine) Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju 188 KB Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju 139 KB
2. Pravilnik o tehničko-tehnološkim postupcima za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kriterijumima koje treba da ispune sredstva za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa ("Sl. glasnik RS", br. 26/2008) Pravilnik o tehničko-tehnološkim postupcima za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kriterijumima koje treba da ispune sredstva za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa 117 KB Pravilnik o tehničko-tehnološkim postupcima za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kriterijumima koje treba da ispune sredstva za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa 119 KB
3. Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata ("Sl. glasnik RS", br. 26/2008) Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata 226KB Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata 196 KB
4. Pravilnik o Registru sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 26/2008) Pravilnik o Registru sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji 195 KB Pravilnik o Registru sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji 117 KB
5. Pravilnik o evidenciji sertifikacionih tela ("Sl. glasnik RS", br. 48/2005) Pravilnik o evidenciji sertifikacionih tela 144 KB Pravilnik o evidenciji sertifikacionih tela 109 KB