**** Bread Crumbs ****

Početna strana | Ћирилица | Kontakt

Sertifikaciono telo MUP-a Republike Srbije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

PREUZIMANJE SOFTVERA

 

 

U sklopu prelaska na nova elektronska identifikaciona dokumenta Ministarstvo je stavilo na raspolaganje aplikaciju za iščitavanje javno dostupnih podataka o građaninu sa čipa elektronske lične karte. Nova verzija aplikacije Čelik, tkz. Čelik+ osim čitanja i štampanja javno dostupnih podataka ima dodatne opcije za:

- promenu lozinke na ličnoj karti

- čitanje sertifikata iz lične karte

- validaciju podataka upisanih u čip lične karte

 

Čelik+ aplikacija je namenjena prevashodno privrednim subjektima koji u svom poslovanju sa licima traže identifikaciju građanina, ali i građanima, koji žele da promene lozinku na svojoj ličnoj karti, ili da iščitaju sertifikate iz čipa lične karte.

 

Čelik API+ namenjen je prevashodno programerskim kućama za integraciju u poslovnim sistemima.

 

RB Naziv softvera Verzija Veličina Preuzmi
1. CELIK+ 32-bitni, 13.09.2016.godine 1.2.4.0 1.9 MВ
2. CelikApi+ Windows 32-bitni 1.2.3.0. 928 KВ
3. CELIK+ 64-bitni, 13.09.2016.godine 1.2.4.0 2.09 MB
4. CelikApi+ Windows 64-bitni 1.2.3.0. 980 KB

 

U slučaju da se ne može instalirati ili pokrenuti Čelik+ aplikacija, verovatno nedostaju određene sistemske biblioteke pa je potrebno instalirati Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package

 

RB Naziv softvera Veličina Preuzmi
1. Visual C++ 32-bitni 4.1 MB
2. Visual C++ 64-bitni 4.9 MB

 

 

e-Doc Signer je aplikacija kojom se proizvoljni fajlovi potpisuju i verifikuju, koristeći kvalifikovane sertifikate izdate od strane zvaničnih organa. Kvalifikovani sertifikati se od nekvalifikovanih (ali isto validnih) razlikuju po tome što mogu da se koriste umesto zvaničnog potpisa korisnika.

 

RB Naziv softvera Verzija Veličina Preuzmi
1. eDocSigner, za 64-bitne sisteme 1.2.3 2,677 KB
2. eDocSigner, za 32-bitne sisteme 1.2.3 3,155 KB

 

Criptographic Service Provider (CSP) je potrebno instalirati pre instalacije Middleware za elektronsku ličnu kartu ukoliko je na računaru operativni sistem WINDOWS 2000 ili WINDOWS XP.

Za operativne sisteme WINDOWS7 i WINDOWS VISTA to nije potrebno.

 

RB Naziv softvera Veličina Preuzmi
1. CSP, za 64-bitne sisteme 1,322 KB
2. CSP, za 32-bitne sisteme 627 KB

 

Middleware za ličnu kartu Republike Srbije (RSIDCardMW) sadrži tri softverske komponente:

  • Aplikaciju za promenu lozinke lične karte - Password Changer
  • Republic of Serbia ID Card Module i
  • Republic of Serbia ID Card PKCS#11 Library

 

RB Naziv softvera Verzija Veličina Preuzmi
1. RSIDCardMW, za 64-bitne sisteme i lične karte izdate PRE 18.08.2014. godine 2.1.0 2,660 KB
2. RSIDCardMW, za 32-bitne sisteme i lične karte izdate PRE 18.08.2014. godine 2.1.0 1,528 KB
3. TrustEdgeCardMW NOVA VERZIJA, za 64-bitne sisteme i lične karte izdate POSLE 18.08.2014. godine 2.1.0 3,74 KB
4. TrustEdgeCardMW NOVA VERZIJA, za 32-bitne sisteme i lične karte izdate POSLE 18.08.2014. godine 2.1.0 2,27 KB
5. Fajl za registraciju lične karte 1.0 19,1 KB