**** Bread Crumbs ****

Početna strana | Ћирилица | Kontakt

Sertifikaciono telo MUP-a Republike Srbije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

PREUZIMANJE SOFTVERA

 

 

Middleware za ličnu kartu Republike Srbije je komponenta koju obavezno treba instalirati, jer bez toga nije moguće koristiti digitalne sertifikate sa lične karte.

 

Za lične karte izdate pre 18.08.2014. godine treba instalirati RSIDCardMW.

Za lične karte izdate posle 18.08.2014. godine treba instalirati TrustEdgeCardMW.

 

RB Naziv softvera Verzija Veličina Preuzmi
1. RSIDCardMW, za 64-bitne sisteme 2.1.0 2,660 KB
2. RSIDCardMW, za 32-bitne sisteme 2.1.0 1,528 KB
3. TrustEdgeID _ N O V O , za 64-bitne sisteme 2.2.4 3,72 KB
4. TrustEdgeID _ N O V O , za 32-bitne sisteme 2.2.4 2,176 KB

 

U sklopu prelaska na nova elektronska identifikaciona dokumenta Ministarstvo je stavilo na raspolaganje aplikaciju za iščitavanje javno dostupnih podataka o građaninu sa čipa elektronske lične karte. Nova verzija aplikacije Čelik, tkz. Čelik+ osim čitanja i štampanja javno dostupnih podataka ima dodatne opcije za:

- promenu lozinke na ličnoj karti

- čitanje sertifikata iz lične karte

- validaciju podataka upisanih u čip lične karte

 

Čelik+ aplikacija je namenjena prevashodno privrednim subjektima koji u svom poslovanju sa licima traže identifikaciju građanina, ali i građanima, koji žele da promene lozinku na svojoj ličnoj karti, ili da iščitaju sertifikate iz čipa lične karte.

 

Čelik API+ namenjen je prevashodno programerskim kućama za integraciju u poslovnim sistemima.

 

RB Naziv softvera Verzija Veličina Preuzmi
1. CELIK+ 32-bitni 1.2.5.0 1.9 MВ
2. CelikApi+ Windows 32-bitni 1.2.3.0. 928 KВ
3. CELIK+ 64-bitni 1.2.5.0 2.09 MB
4. CelikApi+ Windows 64-bitni 1.2.3.0. 980 KB

 

U slučaju da se ne može instalirati ili pokrenuti Čelik+ aplikacija, verovatno nedostaju određene sistemske biblioteke pa je potrebno instalirati Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package

 

RB Naziv softvera Veličina Preuzmi
1. Visual C++ 32-bitni 4.1 MB
2. Visual C++ 64-bitni 4.9 MB

 

Criptographic Service Provider (CSP) je potrebno instalirati pre instalacije RSIDCardMW ukoliko je na računaru operativni sistem WINDOWS XP.

Za novije operativne sisteme to nije potrebno.

 

RB Naziv softvera Veličina Preuzmi
1. CSP, za 64-bitne sisteme 1,322 KB
2. CSP, za 32-bitne sisteme 627 KB