**** Bread Crumbs ****

Početna strana | Ћирилица | Kontakt

Sertifikaciono telo MUP-a Republike Srbije

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

 

 

 

Na osnovu Uredbe o određivanju Ministarstva unutrašnjih poslova za izdavanje kvalifikovanih sertifikata (Službeni glasnik RS broj 111/09), 05 broj 110-8-8766/2009-2, koju je donela Vlada Republike Srbije 29. decembra 2009. godine, Ministarstvo za telekomunikacije i informciono društvo je 16. februara 2010. godine upisalo Sertifikaciono telo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u Registar sertifikacionih tela .

 

Sertifikaciono telo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije građanima besplatno izdaje kvalifikovane sertifikate za elektronski potpis na ličnim kartama sa čipom. Za izdavanje sertifikata neophodna je lozinka/PIN za ličnu kartu, koja se dobija u koverti prilikom preuzimanja lične karte.

 

Zahtev za izdavanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis podnosi se u nadležnoj policijskoj stanici, prema prebivalištu odnosno boravištu. U slučaju gubitka lozinke/PIN-a za ličnu kartu, potrebno je da se prilikom podnošenja Zahteva za izdavanje sertifikata zatraži i deblokada lične karte. Uz Zahtev se štampa i Obaveštenje o uslovima izdavanja i korišćenja kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis.

Ugovor o izdavanju kvalifikovanog elektronskog sertifikata na ličnoj karti se potpisuje u prisustvu policijskog službenika u policijskoj stanici. Obrasci Zahteva i Ugovora se mogu dobiti od policijskog službenika ili se mogu preuzeti sa ovog sajta.

 

Uslovi koji moraju biti ispunjeni kako bi građani, koji na svojoj ličnoj karti imaju kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis, mogli da vrše elektronsko potpisivanje je da na svom računaru imaju instaliran čitač smart kartica, pravilno instaliran lanac sertifikata (MUPCARoot, MUPCARoot3, MUPCAGradjani, MUPCAGradjani2, MUPCAGradjani3) koji se mogu preuzeti sa stranice Sertifikati, instaliran odgovarajući Middleware za ličnu kartu (za lične karte izdate pre 18.08.2014. godine RSIDCardMW, a za lične karte izdate posle 18.08.2014. godine TrustEdgeID), koji se mogu preuzeti sa stranice Preuzimanje softvera. Uputstva za instalaciju nalaze se na stranici Dokumentacija.

 

Uputstvo za instalaciju skupa programa za digitalno potpisivanje ličnom kartom izdatom PRE 18.08.2014. godine

 

Uputstvo za instalaciju skupa programa za digitalno potpisivanje ličnom kartom izdatom POSLE 18.08.2014. godine

 

Prepoznati problemi i rešenja prilikom instalacije skupa programa za digitalno potpisivanje ličnom kartom sa čipom

 

 

Broj telefona Korisničkog servisa za pružanje tehničke podrške građanima u korišćenju sertifikata za elektronski potpis na ličnoj karti sa čipom: 011/3620-850

Cena poziva utvrđena je opštim aktima operatera fiksnih i mobilnih mreža.

Radno vreme Korisničkog servisa: radnim danima od 08:00 do 20:00, subotom od 08:00 do 14:00.