**** Bread Crumbs ****

Почетна страна | Latinica | Контакт

Сертификационо тело МУП-а Републике Србије

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

ИНФОРМАЦИЈЕ

 

 

 • У складу са Чланом 30, Правилника о условима које морају да испуњавају квалификовани електронски сертификати, који је донет у складу са Чланом 43, Став 3, Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, "Службени гласник РС", број 94/17, сертификационо тело Министарства унутрашњих послова издаје сертификате у складу са Правилником о ближим условима за издавање квалификованих електронских сертификата "Службени гласник РС, број 26/08".

   

  Члан 30, Правилника о условима које морају да испуњавају квалификовани електронски сертификати, гласи: "Сертификациона тела из Члана 73. Став 3. Закона могу да издају квалификоване електронске сертификате за електронски потпис у складу са Правилником о ближим условима за издавање квалификованих електронских сертификата ("Службени гласник РС", број 26/08) до дана доношења акта Министарства о испуњености обавезе из члана 73. став 5. Закона."

   

  Сходно наведеном, у постојећем обрасцу Уговора о издавању и коришћењу квалификованих електронских сертификата на личној карти са чипом, сертификационо тело Министарства унутрашњих послова се позива на одредбе Закона о електронском потпису „Службени гласник РС“, број 135/04 и Правилника о ближим условима за издавање квалификованих електронских сертификата ("Службени гласник РС", број 26/08).;

   

 • Грађани града Београда квалификовани сертификат за електронски потпис могу добити у било којој полицијској станици Полицијске управе за град Београд, без обзира на којој општини имају пријављено пребивалиште, односно боравиште.
 •  

 • Јединствени матични број грађана (ЈМБГ) је саставни део имена корисника сертификата и може бити видљив за примаоца потписаног документа.
 •  

 • Термин за издавање квалификованог сертификата за електронски потпис се може заказати преко портала еУправа.