**** Bread Crumbs ****

Početna strana | Ћирилица | Kontakt

Sertifikacionо telo MUP-a Republike Srbije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

PKI SISTEM MUP RS

 

 

Infrastruktura sistema sa javnim ključevima (Public Key Infrastructure - PKI), PKI sistem, predstavlja kombinaciju hardverskih i softverskih elemenata za realizaciju funkcija sistema sa primenom javnih ključeva, uključujući i opšta i interna pravila rada sertifikacionog tela (Certification Authority-CA). Osnovna funkcija PKI sistema je pouzdano uspostavljanje digitalnog identiteta svih ovlašćenih korisnika datog Informacionog sistema, specificiranog u obliku digitalnog sertifikata.

 

Funkcionalne celine PKI sistema obezbeđuju:

 

 • poverenje u jednoznačnu vezu između identiteta ovlašćenog subjekta i javnog ključa koji mu je dodeljen – što se postiže mehanizmom digitalnog sertifikata koga potpisuje sertifikaciono telo,
 • najviši kriptološki kvalitet javnih i tajnih ključeva za asimetrične kriptografske algoritme, kao i ključeva za simetrične kriptografske algoritme,
 • najvišu bezbednost sertifikacionog tela koje izdaje digitalne sertifikate.

 

PKI sistem se sastoji iz sledećih komponenata:

 

 • Sertifikacionog tela MUP-a (MUPCA) koje izdaje digitalne sertifikate i reguliše način upotrebe tokom njihove važnosti:
  1. građanima,
  2. službenicima MUP-a,
  3. za potrebe elektronskih uređaja koji rade na bazi PKI sertifikata;
 • Registracionih tela (Registracion Authoity - RA) u okviru akvizicionih lokacija – predstavljaju tačke na kojima se vrši neposredni kontakt sa subjektima kojima se izdaje digitalni sertifikat;
 • Komunikacionog sistema za razmenu podataka između RA i CA, tj. distribuciju zahteva za izdavanje sertifikata i slanje samih sertifikata. Ovaj sistem se oslanja na komunikacionu i bezbednosnu infrastrukturu MUP-a;
 • Kriptografskih aplikacija u koje svoj rad baziraju na servisima PKI sistema;
 • Opštih i internih operativnih procedura koje regulišu rad CA i RA.