**** Bread Crumbs ****

Почетна страна | Latinica | Контакт

Сертификационо тело МУП-а Републике Србије

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

ПКИ СИСТЕМ МУП РС  

 

Инфраструктура система са јавним кључевима (Public Key Infrastructure - PKI), ПКИ систем, представља комбинацију хардверских и софтверских елемената за реализацију функција система са применом јавних кључева, укључујући и општа и интерна правила рада сертификационог тела (Certification Authority-CA). Основна функција ПКИ система је поуздано успостављање дигиталног идентитета свих овлашћених корисника датог Информационог система, специфицираног у облику дигиталног сертификата.

 

Функционалне целине ПКИ система обезбеђују:

 

 • поверење у једнозначну везу између идентитета овлашћеног субјекта МУП РС и јавног кључа који му је додељен, што се постиже механизмом дигиталног сертификата кога потписује сертификационо тело,
 • највиши криптолошки квалитет јавних и тајних кључева за асиметричне криптографске алгоритме, као и кључева за симетричне криптографске алгоритме,
 • највишу безбедност сертификационог телa које издаје дигиталне сертификате.

 

ПКИ систем се састоји из следећих компонената:

 

 • Сертификационог телa којe издаје дигиталне сертификате и регулише начин употребе током њихове важности:
  1. грађанима,
  2. службеницима МУП-a,
  3. за потребе електронских уређаја који раде на бази ПКИ сертификата;
 • Регистрационих тела (Registracion Authority - RA) у оквиру аквизиционих локација – представљају тачке на којима се врши непосредни контакт са субјектима којима се издаје дигитални сeртификат;
 • Комуникационог система за размену података између RA и CA, тј. дистрибуцију захтева за издавање сертификата и слање самих сертификата. Овај систем се ослања на комуникациону и безбедносну инфраструктуру МУП РС;
 • Криптографских апликација које свој рад базирају на сервисима ПКИ система;
 • Општих и интерних оперативних процедура које регулишу рад CA и RA.