**** Bread Crumbs ****

Početna strana | Ћирилица | Kontakt

Sertifikacionо telo MUP-a Republike Srbije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

SERTIFIKATI

 

Lanac sertifikata MUPCARoot, MUPCARoot3, MUPCAGradjani, MUPCAGradjani2, MUPCAGradjani3 je neophodno instalirati na računaru gde će se vršiti elektronsko potpisivanje dokumenata, da bi se obezbedila uspešna validacija elektronskog potpisa.

 

MUPCA Root sertifikat MUPCA Root sertifikat

 

Serijski broj sertifikata

00 00 00 64

Polje Subject

RS, Beograd, MUP Republike Srbije, MUPCA Root

Rok važnosti

27.februar 2030

Hash vrednost SHA1

4f a8 d4 90 4a 9c cc 0b 8d 43 69 53 14 ee 3e 7f b5 a4 72 f2

 

MUPCA Root 3 sertifikat MUPCA Root 3 sertifikat

 

Serijski broj sertifikata

62 14 54 b9 95 c6 5d 88

Polje Subject

RS, MUP Republike Srbije, MUPCA, MUPCA Root 3

Rok važnosti

11.aвгуст 2054

Hash vrednost SHA1

20 69 6e 8a 57 83 16 62 99 ee e6 62 88 00 f1 9b b1 f8 82 d2

 

MUPCA Građani sertifikat MUPCA Građani sertifikat

 

Serijski broj sertifikata

00 00 00 65

Polje Subject

RS, Beograd, MUP Republike Srbije, MUPCA Gradjani

Rok važnosti

27. februar 2020

Hash vrednost SHA1

67 05 ff 16 86 71 71 d6 63 98 97 d7 7e ce 97 2a 4e 1a aa e6

 

MUPCA Građani2 сертификат MUPCA Građani2 сертификат

 

Serijski broj sertifikata

00 00 00 6c

Polje Subject

RS, Beograd, MUP Republike Srbije, MUPCA Gradjani

Rok važnosti

27. februar 2030

Hash vrednost SHA1

72 d7 14 49 53 96 5e b8 85 d4 62 73 4e 5f b5 71 57 2c 09 8f

 

MUPCA Građani 3 sertifikat MUPCA Građani 3 sertifikat

 

Serijski broj sertifikata

4b d6 db d6 e5 07 1e b0

Polje Subject

ca@mup.gov.rs, RS, MUP Republike Srbije, MUPCA, MUPCA Gradjani 3

Rok važnosti

11. avgust 2034

Hash vrednost SHA1

fb 3f 35 6c df 81 dd 48 3a c7 e8 cd ff e4 97 f2 5e e6 d2 fb