13.08.2021.

Обнављање квалификованог сертификата за електронски потпис, које се спроводи за грађане који имају већ издат квалификовани сертификат за електронски потпис на личним картама са чипом издатим после 18.08.2014. године, ће бити могуће извршити пред његово истицање шест месеци или мање и у случају да је већ истекао. 

Издавање квалификованог сертификата за електронси потпис, које се спроводи за грађане који немају издат квалификиовани сертификат за електронски потпис на личним картама са чипом издатим после 18.08.2014. године, се може несметано извршити.

10.08.2021.

Нова верзија апликације Челик (вер 1.3.5.0) је доступна за преузимање на сајту Министарства унутрашњих послова http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/gradjani/dokumenta/licna+karta/licna+karta+aplikacija  и на сајту сертификационог тела Министарства http://ca.mup.gov.rs/ca/ca_cyr/start/kes/ . Нова верзија апликације Челик омогућава успешну верификацију блокова податка уписаних у чип личне карте које су издате након 13.08.2021. године.


06.07.2021.

Министарство унутрашњих послова је почело са издавањем личних карти са новим чиповима. Да би било могуће очитати личне карте са новим чиповима потребно је инсталирати нову верзију апликације Челик (вер. 1.3.4.0), која је доступна за преузимање на сајту Министарства унутрашњих послова http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/gradjani/dokumenta/licna+karta/licna+karta+aplikacija  и на сајту сертификационог тела Министарства http://ca.mup.gov.rs/ca/ca_cyr/start/kes/


05.07.2021.

Министарство унутрашњих послова је уписано у Регистар пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације, при чему су сертификати са личне карте, сертификат за аутентикацију и сертификат за електронски потпис, регистровани као шема електронске идентификације високог нивоа поузданости. 


17.08.2020. 

Сертификационо тело Министарства унутрашњих послова је почело са издавањем квалификованих електронских сертификата који су у складу са Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању " Службени гласник РС" број 94/17. На личним картама издатим пре 18.08.2014. године више се не издају и не обнављају сертификати, али се врши деблокада ПИН-а личне карте. Грађани који на својим личним картама издатим пре 18.08.2014. године имају важеће квалификоване сертификате могу да наставе да их користе до истека рока важности сертификата, након чега је потребно да замене личну карту.