06.07.2021.

Министарство унутрашњих послова је почело са издавањем личних карти са новим чиповима. Да би било могуће очитати личне карте са новим чиповима потребно је инсталирати нову верзију апликације Челик (вер. 1.3.4.0), која је доступна за преузимање са сајта Министарства унутрашњих послова http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/gradjani/dokumenta/licna+karta/licna+karta+aplikacija као и са сајта сертификационог тела Министарства http://ca.mup.gov.rs/ca/ca_cyr/start/kes/


17.08.2020. године 

Сертификационо тело Министарства унутрашњих послова је почело са издавањем квалификованих електронских сертиифката који су у складу са Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању " Службени гласник РС" број 94/17. На личним картама издатим пре 18.08.2014. године више се не издају и не обнављају сертификати, али се врши деблокада ПИН-а личне карте. Грађани који на својим личним картама издатим пре 18.08.2014. године имају важеће квалификоване сертификате могу да наставе да их користе до истека рока важности сертиифката, након чега је потребно да замене личну карту.