+
ЛАНАЦ СЕРТИФИКАТА ЗА ЛИЧНЕ КАРТЕ ИЗДАТЕ ПРЕ 18.08.2014. ГОДИНЕ

РБ

Common name

Thumbprint

Важи од:

Важи до:

1.

MUPCARоот

4f a8 d4 90 4a 9c cc 0b 8d 43 69 53 14 ee 3e 7f b5 a4 72 f2

27.02.2010.

27.02.2030.

2.

MUPCAGradjani

‎‎2e 04 83 ff 29 c2 c9 78 77 8e 02 7f 66 c9 25 7c 2a 42 1f 84

28.03.2013.

27.02.2030.

+
ЛАНАЦ СЕРТИФИКАТА ЗА ЛИЧНЕ КАРТЕ ИЗДАТЕ ПОСЛЕ 18.08.2014. ГОДИНЕ

РБ

Common name

Thumbprint

Важи од:

Важи до:

1.

MUPCARoot3

‎20 69 6e 8a 57 83 16 62 99 ee e6 62 88 00 f1 9b b1 f8 82 d2

11.08.2014.

11.08.2054.

2.

MUPCAGradjani3

‎fb 3f 35 6c df 81 dd 48 3a c7 e8 cd ff e4 97 f2 5e e6 d2 fb

11.08.2014.

11.08.2034.

3.

MUPCAStranci

‎‎db d8 dd 46 ab ef 7e d7 d8 36 5c 54 b6 e8 e4 de ee da 51 48

02.12.2019.

02.12.2039

4.

MUPRootCA4

‎‎0f 5e 03 37 a9 90 9a 39 f4 6e da 6b e8 7d 9c cd 38 28 60 bf

25.05.2020.

25.05.2045.

5.

MUPGradjaniCA4

‎‎f6 ab 70 e4 35 ca b7 ed 76 5a 3a d6 1c a1 52 a7 eb ea 5d 02

25.05.2020.

25.05.2045.

6.

MUPStranciCA4

‎‎‎be ea 22 24 a3 91 ce 09 53 71 11 7d 09 e4 35 d4 2f 1b 3d 20

25.05.2020.

25.05.2045.

+
ЛИСТЕ ОПОЗВАНИХ СЕРТИФИКАТА - ЦРЛ ЛИСТЕ

РБ

CRL листе за сертификате издате ПРЕ 18.08.2014. године

1.

MUPCARoot.crl

2.

MUPCAGradjani.crl

3.

MUPCASluzbenici.crl

РБ

CRL листе за сертификате издате у периоду од 18.08.2014. године до 17.08.2020. године

1.

MUPCARoot3.crl

2.

MUPCAGradjani3.crl

4.

MUPCAStranci.crl

5.

MUPCASluzbenici3.crl

6.

MUPCAResursi3.crl

РБ

CRL листе за сертификате издате после 17.08.2020. године

1.

MUPRootCA4.crl

2.

MUPGradjaniCA4.crl

3.

MUPStranciCA4.crl

3.

MUPSluzbeniciCA4.crl