Број телефона корисничког сервиса за техничку подршку
у коришћењу квалификованих електронских сертификата je:
011/3620-850

Ценa позивa утврђена је општим актима оператера фиксних и мобилних мрежа.
Радно време корисничког сервиса: радним данима од 08:00 до 20:00, суботом од 08:00 до 14:00.

За додатна питања, сугестије, примедбе на располагању је електронска адреса
ca@mup.gov.rs