Министарство унутрашњих послова као пружалац квалификоване услуге од поверења, уписан 07.05.2018. године у „Регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења“ решењем број: 345-01-258/2018-12, пружа услугу издавања квалификованих електронских сертификата на личним картама у складу са Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању (Службени гласник РС“, број 94/17) и сагласно Уредби о условима за пружање квалификованих услуга од поверења („Службени гласник РС“, број 37/18).

МУП је одговоран за пружање комлетне услуге издавања сертификата која укључује следеће:

  • регистрацију корисника
  • формирање сертификата
  • дистрибуцију сертификата корисницима
  • управљање животним веком (обнављање, суспензија, реактивација и опозив сертификата)
  • обезбеђивање поузданог и јавно доступног сервиса за проверу статуса сертификата.

    МУП је дефинисао опште услове пружања услуге издавања квалификованих електронских сертификата, који су прецизирани у актима:

  • Политика пружања услуге издавања квалификованих сертификата на личним картама (CP)
  • Практична правила за пружање услуге издавања квалификованих сертификата на личним картама (CPS)
  •