24.11.2022.

Nova verzija aplikacije Čelik (ver. 1.3.6.0) u kojoj je implementirana funkcionalnost automatske provere dostupnosti nove verzije dostupna je za preuzimanje na sajtu sertifikacionog tela Ministarstva   http://ca.mup.gov.rs/ca/ca_cyr/start/kes/


01.11.2022.

Na sajtu sertifikacionog tela Ministarstva  http://ca.mup.gov.rs/ca/ca_cyr/start/kes/ dostupna je za preuzimanje nova (nadograđena) verzija TrustEdgeID (ver. 2.2.8.2) koja je prevedena na srpski jezik i u kojoj je implementirana automatska provera dostupnosti nove verzije. 


21.02.2022.

Izdavanje i obnavljanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis na ličnoj karti sa čipom je moguće sprovesti u bilo kojoj policijskoj stanici bez obzira na mesto prebivališta odnosno boravišta. 

Deblokadu PIN-a lične karte je moguće sprovesti u bilo kojoj policijskoj stanici bez obzira na mesto prebivališta odnosno boravišta


13.08.2021.

Obnavljanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis, koje se sprovodi za građane koji imaju već izdat kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis na ličnim kartama sa čipom izdatim posle 18.08.2014. godine, će biti moguće izvršiti pred njegovo isticanje šest meseci ili manje i u slučaju da je već istekao. 

Izdavanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis, koje se sprovodi za građane koji nemaju izdat kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis, koje se sprovodi za građane koji nemaju izdat kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis na ličnim kartama sa čipom izdatim posle 18.08.2014. godine, se može nesmetano izvršiti.  


10.08.2021.

Nova verzija aplikacije Čelik (ver 1.3.5.0) je dostupna ya preuzimanje na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova  http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/gradjani/dokumenta/licna+karta/licna+karta+aplikacija  i na sajtu sertifikacionog tela Ministarstva http://ca.mup.gov.rs/ca/ca_cyr/start/kes/ . Nova verzija aplikacije Čelik omogućava uspešnu verifikaciju blokova podataka upisanih u čip lične karte koje su izdate nakon 13.08.2021. гodine.


06.07.2021.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je počelo sa izdavanjem ličnih karti sa novim čipovima. Da bi bilo moguće očitati lične karte sa novim čipovima potrebno je instalirati novu verziju aplikacije Čelik (ver. 1.3.4.0), која је  dostupna za preuzmanje na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova  http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/gradjani/dokumenta/licna+karta/licna+karta+aplikacija  i na sajtu sertifikacionog tela Ministarstva  http://ca.mup.gov.rs/ca/ca_cyr/start/kes/


05.07.2021.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je upisano u Registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije, pri čemu su sertifikati sa lične karte, sertifikat za autentikaciju i sertifikat za elektronski potpis, registrovani kao šema elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti.


17.08.2020.  

Sertifikaciono telo Ministarstva unutrašnjih poslova je  počelo sa izdavanjem kvalifikovanih elektronskih sertifikata u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju „Službeni glasnik RS“, broj 94/17. Na ličnim kartama izdatim pre 18.08.2014. godine više se ne izdaju i ne obnavljaju sertifikati, ali se vrši deblokada PIN-a lične karte. Građani koji na svojim ličnim kartama izdatim pre 18.08.2014. godine imaju važeće kvalifikovane sertifikate mogu da nastave da ih koriste do isteka roka važnosti sertifikata, nakon čega je potrebno da zamene ličnu kartu.