Ministarsvo unutrašnjih poslova Republike Srbije je 30.04.2008. godine počelo sa izdavanjem putnih isprava zasnovanih na 
Basic Access Control (BAC), u skladu sa  ISO/IEC 14443 standardom za beskontaktne čipove, ISO/IEC 15693 standardom za biometrijske podatke i  ICAO 9303 MRTD specifikacijom. Elektronski pasoši poseduju čip u koji su upisani lični podaci i fotografija vlasnika pasoša. Ovi podaci su digitalno potpisani, a sam digitalni potpis potvrđuje autentičnost pasoša. 

Od 28.11.2009. godine Ministarsvo unutrašnjih poslova Republike Srbije izdaje putne isprave druge generacije zasnovane na  Extended Access Control (EAC), kod kojih je implementiran viši nivo zaštite u odnosu na prethodnu generaciju. Jedan od dadatnih zaštitnih elemenata  je slika otiska prsta koja je šifrovana.  

Country Signing Certificate Authority (CSCA) je izdavalac i potpisnik Document Signer (DS) sertifikata i neophodan je za verifikaciju autentičnosti putne isprave. CSCA sertifikati Republike Srbije mogu se preuzeti iz sledeće tabele:

RB

CSCA

Thumbprint

Važi od:

Važi do:

1.

RS_CSCA_1

57 e1 4d da 2e 42 69 fe 08 42 c5 e8 4b 0d 07 f4 fd 4e c4 e1

30.04.2008.

30.07.2023.

2.

RS_CSCA_4

e7 d0 47 2d 41 3c 8b ac b5 40 b9 13 53 ed 1a b3 ae fd 02 7a

30.10.2008.

30.01.2024.

3.

RS_CSCA_25

30 ce 51 db 59 8c 27 ee 99 a4 24 b6 b0 af a6 62 6a f1 78 da

30.10.2013.

30.01.2029.

4.

RS_CSCA_53

45 22 3f f2 a6 96 4c 49 3d 43 26 6e 0e cb 03 fa 8f 34 03 43

26.10.2018.

26.10.2034.

 

CRL lista se može preuzeti iz sledeće tabele:

RB

Certificate Revocation List (CRL)

Važi od:

Važi do:

1.

RS_CRL

12.09.2022

11.12.2022.